Informace pro studenty FF UK v obtížné sociální situaci, v souvislosti s COVID-19 CZ/EN

Vážení studenti,

chtěli bychom Vás informovat o vzniku tzv. Infosheetu pro studenty FF UK v obtížné sociální situaci, zejména v souvislosti s koronavirovou infekcí. V přiloženém dokumentu naleznete informace o pomoci, kterou nabízí Univerzita Karlova, FF UK, Poradenské centrum Hybernská, ale i jakou pomoc lze získat od státu.

Věříme, že přiložené informace budou pro Vás prospěšné.

 

Infosheet pro studenty v obtížné finanční situaci

infosheet_for students_EN