Služby

Poradenské centrum Hybernská ukončilo svoji činnost k 31.12.2022. V tuto chvíli již nenabízí své služby.

Poradenské centrum Hybernská nabízelo celou řadu služeb, které měly pomoci studentům překonávat překážky a úskalí během studia na vysoké škole. Studenti mohli využívat nabídek konzultací v psychologické a sociálně – právní poradně, přihlásit se do adaptačních a zážitkových skupin, přijít se poradit do studijního poradenství nebo využít jinou službu z široké nabídky centra.

Pracovníci poradny stále pracovali na nových službách, které byly do Poradenského centra Hybernská zařazovány a tím byla rozšiřována nabídka našich služeb.

Poradenské centrum Hybernská nabízelo tyto služby:

 • Akademický inkubátor – čtení, psaní, disciplína
 • Koučování
 • Kurz mindfulness
 • Podpůrné skupiny
 • Peer podpora pro studenty
 • Poradenství pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Profesní poradenství
 • Psychologická poradna
 • Sociální-právní poradenství
 • Studijní poradenství
 • Vyrovnávací kurz anglického jazyka
 • Zážitková skupina s prvky arteterapie