Skupina Osobnostně-sociálního rozvoje

Skupina osobnostně-sociálního rozvoje vzešla v zimním semestru z potřeb jejích členů a nyní představuje bezpečný prostor pro sdílení každodenní reality i náročných osobních témat. Účastníci těží z přirozeného potenciálu skupiny – z možnosti sdílení, vzájemné podpory, z rozšíření úhlu pohledu na problém, jeho možná řešení a způsoby jeho překonávání. Lektorky jsou v roli moderátorek a nabízejí metody, které pomáhají čerpat z vlastních zdrojů členů skupiny.
Záměrem skupiny je co nejvíce vycházet z potřeb jejích členů – její cíle jsou tedy na počátku spíše obecné a do jejich specifikace budou zapojeni samotní studenti.
Skupina je vhodná pro maximální počet 12 studentů.

Termíny setkání

Skupina se schází 1x za 14 dní v čase 18:30 – 20:00 hodin v Poradenském centru.

 

Objednání

Studenti se přihlašují na níže uvedeném e-mailu.

 

Kontakty

Prosíme, Vaše e-maily zasílejte na obě uvedené adresy současně.

simakova.monika@seznam.cz

k.plavkova@seznam.cz