Psychologická poradna

V rámci psychologické poradny můžete využit služeb psychologického poradenství, psychoterapie či osobního rozvoje.

Psychologické poradenství, obvykle jedna konzultace či krátkodobá spolupráce, která Vám pomůže se zorientovat ve Vaší stávající situaci, situaci zmapovat, získat nadhled.

Psychoterapie, která už je považována za dlouhodobou spolupráci, Vám umožní se na oblast života, která Vám zaměstnává mysl, lépe a hlouběji podívat. Psychoterapeutická sezení nabízí více bezpečného, přijímajícího prostoru pro porozumění sobě samému, sdílení intimnějších a hlubších témat, kterým se věnujeme s respektem a porozuměním.

Osobní rozvoj, stejně jako psychoterapie je považována za dlouhodobou spolupráci, kdy si můžete dopřát čas pro sebe, pozvání a porozumění svým potřebám, zmapování svého životního stylu a strategií, které v životě používáte. Jedná se o formu doprovázení, která Vám pomůže si uvědomit, kdo jste, kam směřujete, čeho v životě chcete dosáhnout a jak svých cílů dosahujete.

V rámci psychologické poradny pracuje více poradců, můžete oslovit kteréhokoli z nich, nejlépe formou e-mailové komunikace. Sjednáte si konkrétní datum a hodinu vašeho setkání. Profily jednotlivých poradců si můžete prohlédnout níže. Služby psychologické poradny jsou pro studenty UK bez úhrady.

Všichni poradci psychologického poradny pracují pod supervizí.

PORADCI (medailonky níže)

Mgr. Kateřina Cabalková – psychoterapeut/rodinný terapeut

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D. – psycholog a speciální pedagog

Mgr. Denisa Mouchová – psycholog a kouč

————————————————————————————————

Mgr. Kateřina Cabalková – psychoterapeut/rodinný terapeut

Ve své praxi využívám poznatky z absolvovaného psychoterapeutického výcviku Transformační systemické terapie dle Virginie Satirové. Nabízím individuální, párovou a rodinnou terapii. Pracuji pod supervizí Společnosti transformační systemické terapie Virginie Satirové, Česká republika, z. s.

Mimo svou soukromou praxi pracuji jako terapeut v organizaci Kaleidoskop podporující osoby s hraniční poruchou osobnosti. Rovněž jsem jako terapeut zapojena do projektu Stop násilí Diakonie ČCE – SKP.

V terapii zastávám partnerský přístup. Věřím, že každý má v sobě sílu své nesnáze řešit, jen někdy potřebuje od druhého nabídku jiného úhlu pohledu, podporu v nesnadném životním období, či být vyslyšen.

Co je možné řešit v terapii? Cokoliv, co zaměstnává Vaši mysl, je Vám v životě nepohodlné. Terapie je vhodná pro všechny, kteří si přejí poznat sebe sama, více si rozumět, věnovat si čas, který bude jen pro ně. Setkávám se s tématy jako přijetí sebe sama/péče o sebe sama, zvládání emocí, otevřenost a důvěra k druhým, efektivní otevřená komunikace, hledání životních hodnot a priorit a mnoho dalších.

Nabízí následující odborné služby:

  • krizová intervence
  • krátkodobé psychosociální poradenství
  • dlouhodobá terapie – individuální, párová, rodinná
Termíny a časy sezení: na základě předchozí objednávky e-mailem
____________________________________________________________

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D. – psycholog a speciální pedagog

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde následně získala i doktorský titul v oboru pedagogická psychologie. Pracuje v poradenství již 10 let jako psycholog a speciální pedagog (Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno, Pedagogicko-psychologická poradna STEP). Má mnohé zkušenosti s diagnostikou dětí a dospělých, s individuální poradenskou a terapeutickou prací, prací se skupinami, třídními kolektivy i rodinami. Absolvovala sebezkušenostní výcvik a teoretické vzdělávání v dynamické a hlubinně orientované psychoterapii (model SUR), a dále celou řadu odborných výcviků a kurzů v oblasti psychodiagnostiky a poradenské intervence. Zároveň působí jako akademický pracovník na Univerzitě Karlově, Filozofické fakultě, na katedře pedagogiky.

Nabízí následující odborné služby:

  • psychologické poradenství (náročné životní situace, rodinné a vztahové problémy) a osobnostní rozvoj (dlouhodobé individuální vedení)
  • studijní a profesní poradenství
  • poradenství studentům se speciálními vzdělávacími potřebami

Termíny a časy sezení: na základě předchozí objednávky e-mailem

E-mail: tereza.komarkova@ff.cuni.cz

___________________________________________________________

Mgr. Denisa Mouchová – psycholog a kouč

Vystudovala jednooborovou Psychologii na FF UK v Praze, kde v tuto chvíli pokračuje v doktorské studiu oboru Klinická psychologie a psychologie zdraví s projektem týkajícím se soucitu k sobě a ostatním. Absolvovala kurz Komplexní krizové intervence, výcvik v Psychologickém koučování a další kurzy především z oblasti vzdělávání a rozvoje. Věnuje se především problematice duševního zdraví a lektoruje seberozvojové workshopy pro studenty na témata jako well-being během studia, mindfulness nebo práce s vlastními limity v rámci mezinárodních studentských asociací. Kromě toho lektoruje psychologická témata pro české i zahraniční učitele.

Nabízí následující odborné služby:

  • osobnostní rozvoj (dlouhodobé poradenství)
  • krátkodobé psychologické poradenství
  • krizová intervence

Termíny a časy sezení: na základě předchozí objednávky e-mailem

E-mail: denisa.mouchova@ff.cuni.cz