Psychologická poradna

V rámci psychologické poradny můžete využit služeb psychologického poradenství, psychoterapie či osobního rozvoje.

Psychologické poradenství, obvykle jedna konzultace či krátkodobá spolupráce, která Vám pomůže se zorientovat ve Vaší stávající situaci, situaci zmapovat, získat nadhled.

Psychoterapie, která už je považována za dlouhodobou spolupráci, Vám umožní se na oblast života, která Vám zaměstnává mysl, lépe a hlouběji podívat. Psychoterapeutická sezení nabízí více bezpečného, přijímajícího prostoru pro porozumění sobě samému, sdílení intimnějších a hlubších témat, kterým se věnujeme s respektem a porozuměním.

Osobní rozvoj, stejně jako psychoterapie je považována za dlouhodobou spolupráci, kdy si můžete dopřát čas pro sebe, pozvání a porozumění svým potřebám, zmapování svého životního stylu a strategií, které v životě používáte. Jedná se o formu doprovázení, která Vám pomůže si uvědomit, kdo jste, kam směřujete, čeho v životě chcete dosáhnout a jak svých cílů dosahujete.

V rámci psychologické poradny pracuje více poradců, můžete oslovit kteréhokoli z nich, nejlépe formou e-mailové komunikace. Sjednáte si konkrétní datum a hodinu vašeho setkání. Profily jednotlivých poradců si můžete prohlédnout níže. Služby psychologické poradny jsou pro studenty UK bez úhrady.

Všichni poradci psychologického poradny pracují pod supervizí.

 

PORADCI (medailonky níže)

 

Mgr. Iva Rolederová – psycholožka a psychoterapeutka

Bc. Kateřina Cabalková – psychoterapeut/rodinný terapeut

Mgr. Daniela Hodurová – psycholožka a psychoterapeutka

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D. – psycholog a speciální pedagog

————————————————————————————————

Mgr. Iva Rolederová – psycholožka a psychoterapeutka

Vystudovala jednooborovou Psychologii na FF UK v Praze, kde aktuálně pokračuje v doktorské studium Klinické psychologie s projektem týkajícím se sexuality. Absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v terapii orientované na řešení, kurz Komplexní krizové intervence, a mnohé další workshopy a konference. Ve vlastní terapeutické praxi se zaměřuje na témata sebepřijetí, vztahů, intimity a sexu, a to jak v individuální terapii tak při práci s páry. Lektoruje psychologická témata pro firmy a pro středoškoláky na letní akademii Discover. Baví ji tanec, pohyb a divadelní improvizace, kterou také učí.

Nabízí následující odborné služby:

 • krizová intervence
 • krátkodobé psychosociální poradenství
 • dlouhodobá terapie – individuální, párová

Termíny a časy sezení: na základě předchozí objednávky e-mailem

E-mail: terapie@ivarolederova.cz

________________________________________________________
Bc. Kateřina Cabalková – psychoterapeut/rodinný terapeut
Ve své praxi využívám poznatky z psychoterapeutického výcviku Transformační systemické terapie dle Virginie Satirové. Nabízím individuální, párovou a rodinnou terapii. Dokončuji výše zmíněný psychoterapeutický výcvik. Pracuji pod supervizí Společnosti transformační systemické terapie Virginie Satirové, Česká republika, z.s.

 

Co je možné řešit v terapii? Cokoliv, co zaměstnává Vaši mysl, je Vám v životě nepohodlné. Terapie je vhodná pro všechny, kteří si přejí poznat sebe sama, více si rozumět, věnovat si čas, který bude jen pro ně. Setkávám se s tématy jako přijetí sebe sama/péče o sebe sama, zvládání emocí, otevření a důvěra k druhým, efektivní otevřená komunikace, hledání životních hodnot a priorit, partnerské nesnáze, úzkostné a depresivní stavy, poruchy příjmu potravy a mnoho dalších.

 

V terapii zastávám partnerský přístup. Věřím, že každý má v sobě sílu své nesnáze řešit, jen někdy potřebuje od druhého nabídku jiného úhlu pohledu, podporu v nesnadném životním období, či být vyslyšen.

 

Nabízí následující odborné služby:

 • krizová intervence
 • krátkodobé psychosociální poradenství
 • dlouhodobá terapie – individuální, párová, rodinná
Termíny a časy sezení: na základě předchozí objednávky e-mailem

_____________________________________________________

Mgr. Daniela Hodurová – psycholožka a psychoterapeutka

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a aktuálně pokračuje v doktorském studiu Sociální psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je absolventkou pětiletého psychoterapeutického výcviku v KBT. Dále absolvovala kurz Komplexní krizové intervence a První psychické pomoci.

Nabízí následující odborné služby:

 • krizová intervence
 • krátkodobé psychosociální poradenství
 • dlouhodobá terapie

Kognitivně-behaviorální terapie:

 • depresivní a úzkostné poruchy
 • obsedantně kompulzivní stavy
 • traumatické poruchy a poruchy spojené se stresem
 • poruchy přizpůsobení
 • vztahové problémy
 • problémy spojené s různými psychosociálními a osobními a osobnostními faktory
Termíny a časy sezení: na základě předchozí objednávky e-mailem

____________________________________________________________

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D. – psycholog a speciální pedagog

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde následně získala i doktorský titul v oboru pedagogická psychologie. Pracuje v poradenství již 10 let jako psycholog a speciální pedagog (Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno, Pedagogicko-psychologická poradna STEP). Má mnohé zkušenosti s diagnostikou dětí a dospělých, s individuální poradenskou a terapeutickou prací, prací se skupinami, třídními kolektivy i rodinami. Absolvovala sebezkušenostní výcvik a teoretické vzdělávání v dynamické a hlubinně orientované psychoterapii (model SUR), a dále celou řadu odborných výcviků a kurzů v oblasti psychodiagnostiky a poradenské intervence. Zároveň působí jako akademický pracovník na Univerzitě Karlově, Filozofické fakultě, na katedře pedagogiky.

Nabízí následující odborné služby:

 • psychologické poradenství (náročné životní situace, rodinné a vztahové problémy) a osobnostní rozvoj (dlouhodobé individuální vedení)
 • studijní a profesní poradenství
 • poradenství studentům se speciálními vzdělávacími potřebami

Termíny a časy sezení: na základě předchozí objednávky e-mailem

E-mail: tereza.komarkova@ff.cuni.cz