Kontakty

Poradenské centrum Hybernská            

e-mail: poradenskecentrum@ff.cuni.cz

tel.: +420 778 460 056 (pouze v otevírací době Sociálně-právní poradny)

————————————————————————————————

Odborný garant Poradenského centra

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.   hana.pazlarova@ff.cuni.cz

Fakultní koordinátorka projektu Poradenského centra

Mgr. Kateřina Cabalková   katerina.cabalkova@ff.cuni.cz

Koordinátorka Poradenského centra


Mgr. Michaela Veselá   michaela.vesela2@ff.cuni.cz

Adaptační skupina – Kariérní kompas

Bc. Dominik Fojtík                        e-mail: info@phoenixnest.cz

Kryštof Ekl

Josefína Kuchařová

Psychologická poradna

Mgr. Iva Rolederová                        e-mail: terapie@ivarolederova.cz

Mgr. Kateřina Cabalková                e-mail: katerina.cabalkova@ff.cuni.cz

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.      e-mail: tereza.komarkova@ff.cuni.cz

Mgr. Denisa Mouchová                  e-mail: denisamouchova@ff.cuni.cz

Sociálně-právní poradna

Mgr. Michaela Veselá                     e-mail: poradenskecentrum@ff.cuni.cz

Mgr. Kateřina Cabalková                  telefon: +420 778 460 056

Studijní poradenství

Mgr. Michaela Veselá                     e-mail: poradenskecentrum@ff.cuni.cz

Mgr. Kateřina Cabalková                  telefon: +420 778 460 056

Podpůrná skupina „Není nám dvacet“

Mgr. Petra Kýhosová                    e-mail: ps.neninamdvacet@gmail.com

Ing. Kateřina Luisa Zamazalová

Podpůrná skupina pro studenty – rodiče

Mgr. Petra Kýhosová                    e-mail: ps.studentrodic@gmail.com

Bc. Věra Koukalová

Poradenství pro studenty se speciálními potřebami

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.    e-mail: tereza.komarkova@ff.cuni.cz

Profesní poradenství

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.    e-mail: tereza.komarkova@ff.cuni.cz

Zážitkové skupiny

Mgr. Klára Horáková                    e-mail: klarita.horak@gmail.com

                                                       telefon: +420 732 525 834