Adaptační skupiny

Kariérní kompas

Kariérní kompas je série šesti workshopů, na nichž účastníci dostanou prostor podívat se na sebe z různých perspektiv a ujistit se, že v životě a kariéře míří tím správným směrem. Každý z workshopů je zaměřen na konkrétní téma (sebepoznání, zvládání a řízení změn, pozitivní sebepojetí a networking, zvládání prokrastinace, odpovědné rozhodování, poznání měnícího se pracovního trhu a profesí budoucnosti). Rozvinuté dovednosti využijí účastníci i v osobním životě i při studiu. Na workshopech se počítá s aktivním zapojením účastníků.

Témata workshopů (na které otázky si během workshopů odpovím?):

Sebepoznání:
Jak zájmy souvisí s mým směřováním?
Proč je důležité znát své hodnoty a které jsou ty mé?
Co mě žene dál a na co pamatovat v těžkých časech?
V čem spočívá má jedinečnost, co jsou mé kompetence?

Sebepojetí a sebeprezentace:
Odkud pramení má sebejistota a jak ji posílit?
Co mě brzdí v budování si spokojenějšího života?
Proč se věnovat networkingu a co mi může dát?
Jak se lépe prezentovat na pracovním trhu?

Efektivní plánování, rozhodování a řízení změny:
Jak zvládat prokrastinaci?
Co mi může přinést efektivní plánování a jak na něj?
Jaké vlivy působí na mé rozhodování?
Kdy můžu lépe řídit svůj život?

Termíny workshopů

Skupina se schází 1x za 2 týdny v čase 17:30 – 20:30 v Poradenském centru Hybernská v termínech:

11. a 25. březena

8. a 22. dubna

6. a 20. května

Objednání

Studenti se přihlašují na níže uvedeném e-mailu.

Kontakty

e-mail:info@phoenixnest.cz