Vyrovnávací kurz anglického jazyka

Angličtina A2. E-Learning

Vyrovnávací kurz anglického jazyka je jednosemestrální a je rozdělen do 13 bloků, které kopírují 13 týdnů semestrální výuky. Je určen studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří potřebují doplnit, případně si ujasnit znalosti z nižších úrovní A2 v oblasti gramatické nebo slovní zásoby. Kurz volně navazuje na kurz Angličtina A1. E-Learning a do větší hloubky probírá, resp. opakuje probrané gramatické jevy, které více procvičuje a/nebo rozšiřuje, a představení nových gramatických jevů. Rozšiřuje se i slovní zásoba a angličtina je více používána i při zadávání úkolů a při komunikaci se studenty. Stále ještě je ale v kurzu používán český jazyk.

Kurz je v nabídce JC. Studenti se přihlašují zápisem předmětu v SIS. Zde je odkaz na kurz v SISu: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=78e69a4fb4984ba2e4f1ff9b2050aa2e&tid=2&do=predmet&kod=ASZAJ3002

Požadavky pro úspěšné zakončení kurzu:

-V rámci kurzu student využije alespoň 3 konzultace (bude realizováno prezenčně případně v on-line prostředí

-MicrosoftTeams, AdobeConnect, ZOOM) –bude upřesněno podle aktuálních vládních nebo univerzitních/fakultních opatření.

-Průběžná aktivní práce v Moodle (zde jsou k dispozici veškeré materiály a úkoly)

-Splnění úkolů, které jsou označeny jako POVINNÉ (na základě těchto úkolů bude závěrečné hodnocení úspěšnosti v kurzu; v žádném případě toto neznamená, že není třeba splnit i ostatní úkoly, ba naopak – těmi se učíte)

-Závěrečný test

Program kurzu: Procvičování jazykových kompetencí čtení, poslech, psaní přímo v e-learningové části kurzu. Na základě textů a poslechů na úrovni A2 procvičování gramatiky a slovní zásoby. Na výslovnost a jazykovou kompetenci mluvení se zaměříme během osobních / on-line konzultací, k čemuž bude využívána učebnice (viz níže), konkrétně videa, které jsou součástí každé Unit.

Jazyk: anglický s českými překlady, český

Učebnice (není vyžadováno, materiály budou k dispozici, přesto je dobré učebnici mít): Hughes, J.,Wood, K.NavigateElementaryA2-Coursebook, OUP: 2015

Doplňující materiál: Tabor, C. Navigate Elementary A2 –Workbook, OUP: 2015Mruphy, R., Essential Grammar in Use, CUP

KONTAKT: Mgr. Markéta Doubravová, DiS. – marketa.doubravova@ff.cuni.cz