Vyrovnávací kurz anglického jazyka

Kurz Angličtina A1. E-Learning

Vyrovnávací kurz anglického jazyka je jednosemestrální a je rozdělen do 13 bloků, které kopírují 13 týdnů semestrální výuky. Je určen studentům se speciálními potřebami, kteří potřebují doplnit, případně si ujasnit znalosti z nižších úrovní A1 v oblasti gramatické nebo slovní zásoby. Jazyk používaný v kurzu je angličtina, vše je ale překládáno. Přesto kurz není určen pro úplné začátečníky (úroveň A0), což je dáno specifikou e-learningového formátu kurzu. V rámci kurzu student využije alespoň 3 konzultace (bude realizováno prezenčně případně v on-line prostředí.


Program kurzu: Procvičování jazykových kompetencí čtení, poslech, psaní přímo v e-learningové části kurzu. Na základě textů a poslechů na úrovni A1 procvičování gramatiky a slovní zásoby. Na výslovnost a jazykovou kompetenci mluvení se zaměříme během osobních / on-line konzultací.

Součástí kurzu je gramatická příručka v českém jazyce a slovníček, jehož obsahem je konkrétní slovní zásoba objevující se v rámci jednotlivých lekcí. Každá lekce obsahuje úvodní video v angličtině zaměřené na gramatiku, případně slovní zásobu dané lekce. Součástí lekcí jsou i jednoduché rady a tipy pro učení se jazyku. Sekce „University Life“ se zaměřuje na specifika anglického jazyka používaného v akademickém prostředí, které je možné už využít na úrovni A1.

Kurz Angličtina B1. E-Learning 

Je jednosemestrálním kurzem, který je rozdělený do 13 bloků kopírujících 13 týdnů semestru. Je určen primárně pro student se speciálními potřebami, kteří si potřebují doplnit a/nebo ujasnit znalosti z nižších úrovní angličtiny (B1), co se oblasti gramatiky a slovní zásoby týče. Volně navazuje na kurzy Angličtina A1 (pouze v českém jazyce) a Angličtina A2 (v českém jazyce s anglickými překlady). Absolvování těchto kurzů není podmínkou pro zápis do tohoto kurzu (B1), přesto by student, kteří mají o kurz zájem, měli mít úroveň svých znalostí alespoň na úrovni A1 + A2. V rámci kurzu jsou nabízeny pravidelné online konzultace, které jsou vypsány v pondělí 9:10 – 10:40. 


Program kurzu: Procvičování jazykových dovedností (čtení, poslech a psaní, které je realizováno v e-learningové části kurzu prostřednictvím Moodle). Na základě textů a poslechů na úrovni B1 se bude procvičovat gramatika a slovní zásoba. Výslovnost a mluvení pak v rámci dobrovolných konzultací. Jednotlivé týdny odpovídají lekcím z učebnice Navigate B1.

Jazyk: anglický s českými překlady, český

Učebnice (není vyžadováno, materiály budou k dispozici, přesto je dobré učebnici mít): Hughes, J.,Wood, K.NavigateElementaryA2-Coursebook, OUP: 2015

Doplňující materiál: Tabor, C. Navigate Elementary A2 –Workbook, OUP: 2015Mruphy, R., Essential Grammar in Use, CUP

KONTAKT: Mgr. Markéta Doubravová, DiS. – marketa.doubravova@ff.cuni.cz