Akademický inkubátor – čtení, psaní, disciplína (AISV5950)

Seminář je zaměřen na studenty FF UK, kteří pociťují nejistotu plynoucí z přechodu z typově odlišného studia na střední škole a mají problémy s adaptací na podmínky a požadavky vysokoškolského studia. Primárně se tedy zaměřuje na nové studenty FF UK, příp. na studenty nižších ročníků studia.

Hlavním cílem předmětu je nácvik a osvojení základních dovedností a návyků nezbytných pro úspěšné studium na FF UK. Obsahová náplň kurzu je členěna maticově do dvou skupin aktivit. První typ aktivit se zaměřuje na studijně-pracovní návyky a osobnostní rozvoj (plánování času, zvládání stresu prokrastinace apod.), druhý typ aktivit je zaměřen na klíčové dovednosti nezbytné pro zdárné VŠ studium (písemný projev, prezentace, zpětná vazba apod.). Oba typy aktivit se prolínají. Na konci kurzu by měl student odcházet s konkrétními strategiemi, které mu mohou napomoci s úspěšným dokončením studia a které vycházejí z jeho specifik z hlediska způsobu učení i osobních schopností.

Setkání se budou konat každou středu od 14:00 – 15:00. V mezičase budou studenti zpracovávat samostatné studijní úkoly, jejichž smyslem je rozvinout schopnost samostatné práce, která je pro VŠ studium klíčová.

Kurz není kreditově ohodnocen!

Vyučující: PhDr. Helena Lipková, Ph.D a Mgr. Nina Wančová

Max. počet studentů: 8.

Místo konání: Kampus Hybernská/online

Čas: středy 14:00 – 16:00

Zahájení: 7.10.2020

Přihlášky do kurzu: 6. 10. 2020

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=4d7704440bf61ff634a8c093c8caedac&tid=4&do=predmet&kod=AISV5950&fbclid=IwAR0QF5ulM4kyZgo2WMMAJfhxCra_O0YKtMjXEK_MCz2DqDLr434Px_UNYY8