Akademický inkubátor – čtení, psaní, disciplína (AISV5950)

Pociťujete nejistotu plynoucí z přechodu ze střední školy? Máte specifické potřeby nebo problémy s adaptací? Akademický inkubátor je podpůrný seminář, který vám pomůže nalézt jistotu a zdokonalit se tam, kde to potřebujete. 

Hlavním cílem předmětu je nácvik a osvojení základních dovedností a návyků nezbytných pro úspěšné studium na FF UK. Zaměřujeme se na studijně-pracovní návyky a osobnostní rozvoj (plánování, stres, prokrastinace apod.). A postupně také rozvíjíme a prohlubujeme klíčové dovednosti nezbytné pro studium na VŠ – zlepšujeme písemný projev, prezentování, psaní či práci s odborným textem. 

Na konci kurzu odejdete s konkrétními strategiemi, které vám pomohou s úspěšným dokončením studia a které vycházejí z vašeho vlastního způsobu učení, schopností a potřeb.

Kurz není kreditově ohodnocen!

Vyučující: PhDr. Helena Lipková, Ph.D a Mgr. Nina Wančová, Ph.D.

Max. počet studentů: 6

Informace k průběhu v ZS akademického r. 2022/2023 budou zveřejněny.