Akademický inkubátor – čtení, psaní, disciplína (AISV5950)

I v akademické roce 2022/2023 otevíráme Akademický inkubátor! Pociťujete nejistotu plynoucí z přechodu ze střední školy? Máte specifické potřeby nebo problémy s adaptací? Akademický inkubátor vám pomůže nalézt jistotu a zdokonalit se tam, kde to potřebujete. 

Hlavním cílem předmětu je nácvik a osvojení základních dovedností a návyků nezbytných pro úspěšné studium na FF UK. Zaměřujeme se na studijně-pracovní návyky a osobnostní rozvoj (plánování, stres, prokrastinace apod.). A postupně také rozvíjíme a prohlubujeme klíčové dovednosti nezbytné pro studium na VŠ – zlepšujeme písemný projev, prezentování, psaní či práci s odborným textem.