Zážitková skupina s využitím prvků arteterapie a artefiletiky

Skupina je určena všem studentům, kteří mají chuť tvořit a pomocí tvorby nahlédnout do světa nevědomých procesů, které nás v běžném životě ovlivňují. Arteterapie je jednou z cest, jak lépe porozumět sami sobě i lidem v našem okolí. Čeká vás pravidelné setkávání po dobu jednoho semestru, během kterých si na vlastní kůži vyzkoušíte různorodé arteterapeutické techniky a postupy. Pomocí vlastního prožitku se seznámíte s tím, jak probíhá arteterapeutický proces od úvodního setkání až po závěrečnou reflexi. Arteterapeutické techniky vám pomohou k hlubší sebereflexi jak v pracovní tak i v osobní rovině.

Pro účast na skupině není rozhodující výtvarná zdatnost účastníka a esteticky uspokojivý výsledek díla. Zásadní je chuť tvořit a poznávat sebe sama i své okolí prostřednictvím výtvarné tvorby

Termíny skupin

Skupiny probíhají pravidelně každé úterý  po dobu jednoho semestru ve výtvarném ateliéru – budova D, 1. patro, vlevo. Skupiny jsou pod vedením Kláry Horákové  a Jany Ledvinové.

Skupina I. v čase 15:45 – 17:45

Skupina II. v čase: 18:00 – 20:00 

1. setkání proběhne v úterý dne 6. 10. 2020.
Na skupiny je NUTNÉ se hlásit předem (kontakt níže).

_____________________________________________________________________________

Jednodenní workshopy

Workshop arteterapie a artefiletiky, pro studenty, kteří nenavštěvují pravidelné skupiny

V pátek 30. 10. 2020 od 15:00 – 18:00 hodin.

Workshop je určen všem studentům, kteří mají chuť se seznámit s technikami arteterapie a artefiletiky. Je koncipován jako “ochutnávka”, kdy je cílem užít si radost z vlastní tvorby. Workshop bude probíhat pod vedením Jany Ledvinové a Kláry Horákové.

Workshop probíhá ve výtvarném ateliéru. Budova D, první patro. Kampus Hybernská- Hybernská 4. (Vchod do budovy v levém rohu naproti kavárně. Na workshop je NUTNÉ se hlásit předem (kontakt níže).

Workshop propujující arteterapii a tanec ve čtvrtek dne 3. 12. 2020 od 15:00 – 18:00 hodin.

Workshop je určen všem studentům, kteří mají chuť objevovat nové možnosti sebevyjádření. Během dílny budeme pomocí výtvarných a pohybových her hledat nové perspektivy a způsoby vnímámí seba sama i druhých. Pomoci různých cvičení, her a výtvarných technik budeme objevovat nové možnosti pohybu, improvizace a vlastní tvorby. Workshop proběhne pod vedením Cecile da Costa a Kláry Horákové.

Workshop probíhá v sále 2D. Budova D, čtvrté patro. Kampus Hybernská- Hybernská 4. (Vchod do budovy v levém rohu naproti kavárně). Na workshop je NUTNÉ se hlásit předem (kontakt níže).

Objednání

Zájemci se mohou hlásit na e-mailu: klarita.horak@gmail.com, popřípadě telefonicky na číslo: +420 732 525 834.

Kontakty

e-mail: klarita.horak@gmail.com

telefon: +420 732 525 834