Zážitková skupina s využitím prvků arteterapie a artefiletiky

Skupina je určena všem studentům, kteří mají zájem objevovat svůj skrytý potenciál a chtějí nahlédnout do světa nevědomých procesů, které nás v běžném životě ovlivňují. Pro účast na skupině není rozhodující výtvarná zdatnost účastníka a esteticky uspokojivý výsledek díla. Zásadní je chuť tvořit a poznávat sebe sama i své okolí prostřednictvím výtvarné tvorby. Pro arteterapii je důležitý proces, při kterém dochází k uvolnění, vyjádření emocí a většímu porozumění sobě i druhým. Na skupině se seznámíme s typologií barev, budeme se zabývat světem archetypů a zamyslíme se nad skrytými významy výtvarných artefaktů, které během dílen vytvoříme.

Termíny workshopů

Skupina je koncipována do čtyř setkání, které probíhají vždy v úterý. Workshopy se uskuteční ve výtvarném ateliéru – budova D, 1. patro vlevo. Obě skupiny budou pod vedením Kláry Horákové  a Jany Ledvinové

Skupina I. v čase 15:30 – 17:30
 
Skupina II. v čase: 18:00 – 20:00 

 

1. setkání proběhne již v úterý dne 8.10. 2019

 

Objednání

Zájemci se mohou hlásit na e-mailu: klarita.horak@gmail.com, popřípadě telefonicky na číslo: +420 732 525 834.

Kontakty

e-mail: klarita.horak@gmail.com

telefon: +420 732 525 834