Poradenství pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou studenti s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, dále studenti s chronickým tělesným onemocněním, se specifickými poruchami učení a chování, ADHD, poruchami autistického spektra, studenti s psychickým onemocněním.

Pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme:

  • poradenství v rámci modifikace studia a plnění individuálního studijního plánu
  • studijní poradenství
  • psychologické poradenství
  • speciálně-pedagogické poradenství
  • poradenství dle specifických obtíží a individuálních potřeb studenta

Objednání

Konzultace probíhají po předchozí domluvě po e-mailu: tereza.komarkova@ff.cuni.cz

Kontakty

e-mail: tereza.komarkova@ff.cuni.cz