Peer podpora pro studenty

Peer program umožňuje spárování studijně staršího studenta (student, který již na FF UK studuje a má zkušenost s různými oblastmi, které studium přináší) se studentem, který hledá pomoc, podporu, parťáka při studiu, „buddyho“, který ho na cestě studiem bude provázet a překonávat spolu s ním překážky.

Spolupráce mezi studenty by měla trvat dle dohodnuté zakázky/dohody, maximálně však jeden semestr. Zakázka, se kterou student může přicházet je velmi individuální – od pocitů osamělosti, vyřizování studijních záležitostí, motivace k dokončení závěrečné práce, hledání podpory nejen v době covidové apod. Více viz. níže.

Peer studenti jsou studenti FF UK, kteří absolvovali úvodní školení pro peer studenty, po celou dobu spolupráce mají osobní podporu garanta Peer programu, se kterým se pravidelně setkávají a pracují pod pravidelnou školní supervizi. Spolupráce je pravidelně evaluována.

Peer studenti spolupracují formou individuálních motivačních a podpůrných rozhovorů. Studenti mohou být v kontaktu osobně, telefonicky, pomocí e-mailu nebo online na platformách typu Zoom, MS Teams aj.  V současné epidemiologické situaci preferujeme k setkání online prostor. Jinak schůzky za obvyklých podmínek budou probíhat v prostorách školy i v terénu.

_______________________________________

Možné sociální situace:

Cítíš se osamělý/á?

Potřebuješ vyřídit studijní záležitosti a nevíš, jak na to?

Potřebuješ se zorientovat ve studijním systému?

Nevíš, jak trávit volný čas?

Potýkáš se s náročnou životní situací, s níž si nevíš rady? (zde potřeba dobře definovat)

Potřebuješ někoho, kdo tě podpoří?

Máš zdravotní znevýhodnění nebo duševní onemocnění a potřebuješ podpořit při zvládání studijních i jiných nároků?

Hledáš tzv. „buddyho“ při nástupu na VŠ?

Nevyznáš se na univerzitě, fakultě a potřebuješ se zorientovat v novém prostředí?

Cítíš se v Praze nejistý, obáváš se studia/života v hlavním městě?

Potřebuješ podpořit při komunikaci s dalšími službami a institucemi, nebo doprovodit na důležité jednání?

________________________________________

V případě zájmu nebo informací o peer podporu pro studenty kontaktujte garanta aktivity:

Mgr. Michaela Veselá, email: michaela.vesela2@ff.cuni.cz