Profesní poradenství

Profesní poradenství pomáhá studentům při rozhodování o budoucí kariérní dráze a může je nasměrovat k volbě takových oborů či povolání, které nejlépe odpovídají jejich osobnostním charakteristikám, zájmům, schopnostem a představám. Profesní poradenství tak podporuje sebepoznání v oblasti budoucího profesního uplatnění.

Můžeme Vám pomoci například v následujících situacích:

 • Nejsem si jistý/á, že jsem si zvolil/a vhodný studijní obor.
 • Obor, který studuji mě nebaví.
 • Potřebuji pomoc s volbou jiného či dalšího navazujícího studijního oboru.
 • Rozhoduji se mezi dvěma různými studijními obory či směry.
 • Nedostal/a jsem se na obor, který jsem chtěl/a a nyní studuji něco jiného.
 • Studium mě baví, ale nemám jasnou představu o svém budoucím profesním uplatnění.
 • Nejsem si jistý/á, že chci dále studovat.
 • Vím, co bych chtěl/a v životě dělat, ale nejsem si jistý/á, jakou cestu zvolit.
 • Nejsem si jistý/á, že se hodím pro zvolenou profesi.
 • V praxi jsem zjistil/a, že zvolená profese mě nenaplňuje.
 • a jiná témata.

Objednání

Konzultace probíhají po předchozí domluvě. Studenti se objednávají prostřednictvím e-mailu: tereza.komarkova@ff.cuni.cz

Kontakty

e-mail: tereza.komarkova@ff.cuni.cz