Koučování

V procesu koučování vstupují do vzájemné interakce dvě osoby, kouč a klient. Individuální koučování je vhodné např. pro ty, kteří mají touhu rozvíjet sebe a své vztahy, plně využívat svůj potenciál a lépe se poznat.

Zakázky koučování mohou být různé:

 • zorientovat se v sobě
 • lépe zvládat stres a náročné situace
 • jak být produktivní, a zároveň odpočívat
 • dělat věci jinak a jinak o nich začít přemýšlet
 • kultivovat odvahu / soucit
 • a další

Jak koučování probíhá:

 • začínáte úvodním setkáním – seznámením se, a vyjasněním pravidel koučování
 • rozhodnete se, zda chcete do koučování jít a potvrďte svůj záměr
 • na dalším setkání vytváříte zakázku – efektivně formulovaný cíl
 • mezi setkáními pracujete na své zakázce
 • kouč s Vámi reflektuje Váš progres
 • koučování uzavíráme shrnujícím setkáním

Jaké jsou podmínky koučování v Poradenském centru Hyberná (PCH)?

 • koučování v PCH je bezplatná služba určena pro studenty Univerzity Karlovy (primárně pro FF UK).
 • na oplátku žádáme zpětnou vazbu po posledním setkání
 • setkání je maximálně osm (+ nulté setkání)
 • délka setkání je obvykle 50 minut jednou za 14 dní
 • setkání mohou být osobně, online nebo kombinovaně dle podmínek aktuálních směrnic Filozofické fakulty a domluvy s koučem

Kdo jsme?

Jsme studenti psychologie FF UK, kteří se aktivně věnují koučování. PCH nám umožňuje zlepšovat naše dovednosti a zároveň podporovat studenty Univerzity Karlovy. Pracujeme pod supervizí a dodržujeme zásady PCH.

 • Kristina Běrská (koordinátorka koučů)
 • Kateřina Smužanica
 • Jan Kříž

Kontakt: Napište Kristině Běrské na e-mail: kristina.berska@gmail.com. Propojí Vás s koučem, se kterým se domluvíte na úvodním setkání.—————-


Coaching

In the coaching process, two people, the coach and the client, interact with each other. Individual coaching is for anyone. Coaching may for example help to cope with changes, enhances performance, flourish relationships…

Coaching contract may focus on different areas:

making a dicision

to better manage stress

work life balance

do things differently and start thinking about them differently

cultivate courage, compassion etc.

and others 

If you are interested in being client of individual coach, write an email to Kristina Běrská, kristina.berska@ff.cuni.cz. She will link you to your coach for an initial meeting.