Koučování

V procesu koučování vstupují do vzájemné interakce dvě osoby, kouč a klient. Individuální koučování je rozhovor mezi klientem a koučem. Jedním z cílů může být, aby si klient z koučování odnesl takové kompetence, které ho uschopní k tomu, že bude v budoucnosti schopen koučovat sám sebe. Síla působení kouče spočívá v umění klást otázky, v naslouchání, zrcadlení, reflektování a v důvěře v sílu klienta si na kladené otázky odpovídat.

Pro koho je individuální koučování vhodné?

Individuální koučování je vhodné pro toho, kdo má touhu rozvíjet sebe a své vztahy, plně využívat svůj potenciál a lépe se poznat.

Zakázky koučování mohou být různé:

 • zorientovat se v sobě
 • lépe zvládat stres a náročné situace
 • jak být produktivní, a zároveň odpočívat
 • dělat věci jinak a jinak o nich začít přemýšlet
 • kultivovat odvahu / soucit
 • a další

Jak koučování probíhá:

 • začínáte úvodním setkáním – seznámením se, a vyjasněním pravidel koučování
 • rozhodnete se, zda chcete do koučování jít a napíšete koučovi
 • na dalším setkání vytváříte zakázku – efektivně formulovaný cíl
 • mezi setkáními pracujete na své zakázce
 • kouč s Vámi reflektuje Váš progres
 • koučování uzavíráme shrnujícím setkáním

Jaké jsou podmínky koučování v Poradenském centru Hyberná (PCH)?

 • koučování v PCH je bezplatná služba určena pro studenty Univerzity Karlovy (primárně pro FF UK).
 • na oplátku žádáme zpětnou vazbu po posledním setkání
 • setkání je maximálně osm (+ seznamovací setkání)
 • délka setkání je obvykle 50 minut jednou za 14 dní
 • aktuálně se s koučem budete setkávat online a to na platformě, kterou si dohodnete

Kdo jsme?

Jsme studenti psychologie FF UK, kteří se aktivně věnují koučování. PCH nám umožňuje zlepšovat naše dovednosti a zároveň podporovat studenty Univerzity Karlovy. Pracujeme pod supervizí a dodržujeme zásady PCH.

 • Kristina Běrská (koordinátorka koučů)
 • Kateřina Smužanica
 • Jan Kříž
 • Adriana Tomešová

Kontakt: Napište Kristině Běrské na e-mail: kristina.berska@gmail.com. Propojí Vás s Vaším koučem, se kterým se domluvíte na úvodním setkání.