O centru

Poradenské centrum Hybernská FF UK je tu pro studenty, aby pomohlo, podpořilo a zlepšilo jejich studium na vysoké škole. Student se  během studia setká s novými a mnohdy náročnými situacemi, přichází do nového města, neorientuje se ve vysokoškolském prostředí, narazí na potíže, změní se mu životní situace a další. A proto vzniklo Poradenské centrum Hybernská FF UK, aby studentům pomohli najít vhodnou cestu k řešení jejich situace. Nabízí mnoho služeb a skupinových aktivit, ze kterých si studenti mohou vybrat. Služby jsou nabízeny studentům Filozofické fakulty Univerzity Karlovy nabízeny bezplatně.

Poradenské centrum Hybernská je podpořeno v rámci projektu ESF pro VŠ II na UK, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322.

Poradenské centrum nabízí:

  • sociálně-právní poradenství
  • studijní poradenství
  • psychologické poradenství
  • adaptační skupiny
  • zážitkové skupiny s prvky arteterapie a artefiletiky
  • zážitkové skupiny s prvky muzikoterapie a dramaterapie
  • a další.

Na nových službách pracujeme, abychom brzy mohli rozšířit nabídku Poradenského centra Hybernská FF UK.

Doufáme, že nabízené služby Vás podpoří ve Vašem osobním i studijním životě!

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat: poradenskecentrum@ff.cuni.cz