Online konzultace/ Online consultation (CZ/EN)

(for enlglish scroll down)

Vážení studenti,

vzhledem v mimořádným opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou jsou osobní konzultace v Poradenském centru Hybernská do odvolání zrušeny. Nově nabízíme konzultace pomocí online komunikace: e-mailem, telefonicky nebo skrze jinou formu např. Skype. Konzultace jsou možné vždy po předchozí e-mailové domluvě s poradcem. Formu konzultace si každý zájemce domluví s poradcem individuálně. Zájemci mohou kontaktovat poradce na níže uvedených e-mailových adresách.

Připomínáme, že v době mimořádných opatření je telefonní číslo Poradenského centra Hybernská mimo provoz. V případě dotazů se neváhejte obrátit na koordinátorku: michaela.vesela2@ff.cuni.cz

Psychologická poradna

tereza.komarkova@ff.cuni.cz        konzultace v ČJ, e-mailem, telefonicky, přes Skype

katerina.cabalkova@ff.cuni.cz       konzultace v ČJ a AJ, e-mailem, přes Skype

Sociálně – právní poradenství

poradenskecentrum@ff.cuni.cz       konzultace v ČJ i AJ, e-mailem, přes Skype

Studijní poradenství

poradenskecentrum@ff.cuni.cz       konzultace v ČJ i AJ, e-mailem, přes Skype

Profesní poradenství

tereza.komarkova@ff.cuni.cz        konzultace v ČJ, e-mailem, telefonicky, přes Skype

Poradenství pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

tereza.komarkova@ff.cuni.cz        konzultace v ČJ, e-mailem, telefonicky, přes Skype

__________________________________________________________

Dear students,

because of the special measures regarding the corona virus disease, the personal consultations in Consultation center Hybernská are closed until further notice. For now we offer online consultation via: e-mail, phone call,or other form of comunication for example Skype. Consultation are only availible after prior e-mail agreement with your counselor. Form of comunication can be agreed individualy depending on whats best for you. Aplicants can contact councelors on further included e-mail adresses.

Support in Emergency and Crisis Situations: https://cuni.cz/UKEN-588.html

Psychological consultations:

katerina.cabalkova@ff.cuni.cz                               consultation in Czech, English, e-mail, Skype

Social – Law consultation

poradenskecentrum@ff.cuni.cz                              consultation in Czech, English, e-mail, Skype

Study consultation

poradenskecentrum@ff.cuni.cz                              consultation in Czech, English, e-mail, Skype