Jednodenní workshopy arteterapie a atrefiletiky/arteterapie a tance

Workshop arteterapie a artefiletiky pro studenty, kteří nenavštěvují pravidelné skupiny dne 3. 4. od 15:00 – 18:00 hodin

Workshop je určen všem studentům, kteří mají zájem objevovat svůj skrytý potenciál a chtějí nahlédnout do světa nevědomých procesů, které nás v běžném životě ovlivňují. Pro účast na skupině není rozhodující výtvarná zdatnost účastníka a esteticky uspokojivý výsledek díla. Zásadní je chuť tvořit a poznávat sebe sama i své okolí prostřednictvím výtvarné tvorby. Workshop bude probíhat pod vedením Jany Ledvinové a Kláry Horákové a proběhne ve výtvarném ateliéru. Budova D, první patro. Kampus Hybernská- Hybernská 4. (Vchod do budovy v levém rohu naproti kavárně)

Přijďte si užít společné tvoření a pohyb.

Workshop propujující arteterapii a tanec v pátek dne 29.5. od 14:00 – 17:00 hodin

Workshop je určen všem studentům, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál a mají chuť objevovat nové možnosti sebevyjádření.

Během workshopu budeme pomocí výtvarných a pohybových her a technik objevovat sami sebe.  Budeme hledat nové perspektivy a způsoby, jak zpomalit a získat nadhled nad událostmi všedních dní.  Workshop proběhne pod vedením Cecile da Costa a Kláry Horákové. Workshop probíhá v sále 4D. Budova D, čtvrté patro. Kampus Hybernská- Hybernská 4. (Vchod do budovy v levém rohu naproti kavárně)

Objednání

Zájemci se mohou hlásit na e-mailu: klarita.horak@gmail.com, popřípadě telefonicky na číslo: +420 732 525 834.