Nabídka služeb pro letní semestr 2020

Vážení a milí studenti,

rádi bychom Vás upozornili na nabídku služeb pro studenty FF UK v rámci Poradenského centra Hybernská. Kromě sociálně-právní poradny, psychologického, profesního nebo studijního poradenství, budeme i v letním semestru otevírat několik adaptačních a zážitkových skupin, které se mimo jiné zaměřuji na seberozvoj, komunikaci a sebepoznání. Pokud patříte mezi ty, které nabídka osloví a budete mít zájem skupiny navštěvovat,  podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách https://poradenskecentrum.ff.cuni.cz, popřípadě Facebookovém profilu Poradenského centra Hybernská https://www.facebook.com/poradenskecentrumHybernska/.  Pod kolonkou „služby“ naleznete podrobnější informace a kontakty.

V LS 2020 otvíráme tyto skupiny:
•       Zážitková skupina s využitím prvků arteterapie a artefiletiky
•       Zážitková skupina s využitím prvků muzikoterapie
•       Zážitková skupina s využitím prvků pohybového divadla a tance
•       Adaptační skupina “Kariérní kompas“
•       Adaptační skupina zaměřená na osobní rozvoj
•       Plánují se i jednodenní workshopy s využitím prvků arteterapie a artefiletiky,  s využitím prvků muzikoterapie, s využitím prvků pohybového divadla a tance

Pokud byste se rádi dozvěděli více o fungování Poradenského centra Hybernská jako takového, můžete si přečíst článek, který o Poradenském centru Hybernská vyšel na webových stránkách FF UK: https://www.ff.cuni.cz/2020/01/poradenske-centrum-zakladaly-pri-studiu-dnes-nabizeji-sluzby-studentum-cele-univerzity/?fbclid=IwAR0X0HDSgMF8jyfXB0C4StcrQ41_5slFQtn_FSvUiTYKRpkQTVeBUk5_4Ps

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat: poradenskecentrum@ff.cuni.cz

Doufáme, že nabízené služby vás podpoří ve vašem osobním i studijním životě!