Student support group in English

Vážené kolegyně a kolegové,

v poradně Centra Carolina otevíráme podpůrnou skupinu vedenou v angličtině, které se mohou zúčastnit jak domácí, tak zahraniční studenti. Skupina bude probíhat distančně, komunikačním jazykem bude angličtina.

Vzhledem k tomu, že většina zahraničních studentů na UK používá angličtinu také jako svůj další jazyk, domníváme se, že se řada domácích studentů nemusí obávat, že by jejich angličtina nebyla dostačující a budeme rádi, když se zúčastní.

Bližší informace naleznete v přiloženém letáčku.