Setkání studentů 1. ročníků Sociální práce

V pondělí 30. 9. 2019 se uskuteční setkání studentů prvních ročníků bakalářského a magisterského studia oboru Sociální práce. Noví kolegové jsou zvaní do prostor Poradenského centra Hybernská od 18:00 hodin. Na setkání poznají své nové spolužáky a také absolventy oboru Sociální práce, kteří se s nimi podělí o své zkušenosti. Studenti se od absolventů dozvědí důležité informace nejen o Univerzitě Karlově a Filozofické fakultě, ale zejména o katedře sociální práce – co je čeká a nemine, jak se orientovat v prostorách budovy na Jinonicích, co budova kromě učeben nabízí, jak si sestavit rozvrh, povíme si o studijním plánu, kreditovém systému na univerzitě, o více či méně zajímavých předmětech a jiných důležitých informacích, které novým kolegům usnadní začátek studia na katedře sociální práce.

Srdečně studenty 1. ročníků oboru Sociální práce zveme na setkání a těšíme se naviděnou!