Arteterapeutické skupiny

Zážitková skupina s využitím prvků arteterapie a muzikoterapie

Skupina je určena všem studentům, kteří mají zájem objevovat svůj skrytý potenciál a chtějí nahlédnout do světa nevědomých procesů, které nás v běžném životě ovlivňují. Pro účast na skupině není rozhodující výtvarná zdatnost účastníka a esteticky uspokojivý výsledek díla. Zásadní je chuť tvořit a poznávat sebe sama i své okolí prostřednictvím výtvarné tvorby. Pro arteterapii je důležitý proces, při kterém dochází k uvolnění, vyjádření emocí a většímu porozumění sobě i druhým. Na skupině se seznámíme s typologií barev, budeme se zabývat světem archetypů a zamyslíme se nad skrytými významy výtvarných artefaktů, které během dílen vytvoříme.
dalším selháním, orientaci v obtížné životní situaci a také nalézání vhodných zdrojů pro řešení situace konkrétního studenta

Objednání

Studenti se mohou hlásit na e-mailu: klarita.horak@gmail.com, popřípadě telefonicky na číslo: +420 732 525 834.

 

Kontakty

e-mail: klarita.horak@gmail.com

telefon: +420 732 525 834