Adaptační skupina – Osobnostně kariérní rozvoj

Adaptační skupina je otevřena všem studentům, kteří se chtějí vedle svého vybraného oboru zaměřit také na osobnostně-sociální rozvoj a posilovat dovednosti, které jsou významné pro úspěšné zvládnutí studia. Mimo jiné může skupina dle potřeb účastníků sloužit také jako platforma pro sdílení a reflektování zážitků a zkušeností z (nejen) studentského života. To vše za využití psychosociálních her a technik, případně moderované diskuze či volného sdílení.
Záměrem skupiny je co nejvíce vycházet z potřeb jejích členů – její cíle jsou tedy na počátku spíše obecné a do jejich specifikace budou zapojeni samotní studenti.
Skupina je vhodná pro maximální počet 12 studentů.

Termíny setkání

Skupina se schází 1x za 14 dní v čase 18:30 – 20:00 hodin v Poradenském centru.

První setkání proběhne 5.11., další setkání jsou plánována na 19.11., 3.12., 7.12., 7.1., 21.1. a  4.2.

 

Objednání

Studenti se přihlašují na níže uvedeném e-mailu.

 

Kontakty

Prosíme, Vaše e-maily zasílejte na obě uvedené adresy současně.

simakova.monika@seznam.cz

k.plavkova@seznam.cz